Projektové řešení střechy bez přesahů

Výběr z projektové dokumentace

Požadavek na projekt rodinného domu s moderními prvky, který by respektoval současnou zástavbu dle územního řízení. Konkrétním požadavkem zde bylo mimo jiné zhotovení sedlové střechy bez přesahů, která sice společně s obnaženou fasádou vytvoří atraktivní dominantu stavby, ale na druhou stranu s sebou může přinést v mnohém nástrahy.

U střech bez přesahů si je třeba předem uvědomit zvýšené náklady na kvalitu omítkového systému, kdy fasáda musí více odolávat povětrnostním vlivům, nebo také náklady na realizaci stínící techniky, která má nahradit právě postrádající přesahy střechy.

První komunikovanou variantou bylo řešení s přiznaným půlkruhovým žlabem a oplechovanou hranou fasády, ve stejném provedení jako je oplechování atiky. Estetickou nevýhodou se může jevit 1% sklon žlabu, který by byl v tomto případě díky délce střechy výrazný. Klasická skladba střechy se skrytým odtokovým žlabem a provětráváním pod střešní krytinou se proto ukázala jako nejefektivnější způsob řešení.

Skryté odvodnění ve střešní rovině bylo řešeno minimalistickým zaatikovým žlabem, kdy čelní konstrukce žlabu koresponduje s fasádou. Na samotnou konstrukci žlabu je poté realizováno zateplení, stejné, jako na fasádě celého domu, což oba prvky sjednotí. Součástí dodávky je vyhřívání žlabu proti zamrznutí.

U štítové strany střechy jsme si prosadili provedení štítové lišty s přesahem 4 cm, který zaručí odkap dešťové vody bez nežádoucího znečištění fasády.

NAPIŠTE NÁM

Výstavbu domů nabízíme ve třech variantách stavebního standardu. Rovněž máte možnost zakoupení samotné dokumentace ve fázi DSP, popřípadě v rozšířené verzi DPS, která jednoznačně přispívá k větší kontrole nad cenou výstavby a k jejímu efektivnějšímu provádění.

(Developerské projekty se řídí vlastním nastavením projektu.)